Trimclub Antilope

Samen bewegen, samen plezier!

Eerste Algemene Ledenvergadering

De Trimclub bestond weliswaar al sinds 1989 en werd tot oktober 2014 geleid door Richard Ouwens. Alle denkbare rollen, taken en verantwoordelijkheden lagen al die jaren bij één persoon. Door de ziekte en later het overlijden van Richard was het duidelijk dat Trimclub Antilope moest blijven bestaan, maar was het wenselijk taken en verantwoordelijkheden te delen. Een belangrijke reden om de Trimclub in de vorm van een vereniging een doorstart te geven.

De eerste Algemene Ledenvergadering kende een uitstekende opkomst van betrokken leden. Na een toelichting op het Huishoudelijk Reglement, de financiële begroting en de plannen voor het komende jaar kreeg het bestuur groen licht om op de ingeslagen weg door te gaan.

Het bestuur in de personen van Dick de Ruiter, als voorzitter, Wilma Kocks, als secretaris, en Ans Eggen als penningmeester werd benoemd voor de periode tot en met de 2e Algemene Ledenvergadering die in september 2015 gehouden wordt.


Contactgegevens:

e-mail: antilope.tc@gmail.com

tel.: 06-55066314

postadres: Pelikaan 127, 2986TG Ridderkerk

inschrijfnummer KvK: 62077694

bank: NL63 RABO 0302 040528 

            t.n.v. Trimclub Antilope

  Volg en like ons op facebook!